PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KẺ SẶT
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Hà Thị Minh Thúy25-36ThA+
2Nguyễn Thị Oanh25-36ThA+
3Phạm Thị Lan3-4TA+
4Đặng Thị Lan Hương3-4TA+
5Đoàn Ngọc Nhung4-5TA+
6Vũ Thị Hồng Phúc4-5TA+
7Lương Thị Ngọc Anh4-5TB+
8Dương Thị Đoan5-6TA+
9Lê Thị Hảo5-6TA+
10Nguyễn Thị Quyên5-6TB+
11Đặng Thị Thuỳ5-6TB+