(Đến thời gian truy cập đề nghị đơn vị nhấn phím F5 hoặc Ctrl+F5 trên trang Website đơn vị ḿnh nếu đang mở)

Để việc cập nhật số liệu đánh giá HS được kịp thời phục vụ việc tổng hợp số liệu cuối năm học 2018-2019 ở cấp học THCS và Tiểu học, BQT  xin được:

THÔNG BÁO LỊCH TRUY CẬP NHƯ SAU:

* Ngày 22/5/2019 (Thứ 4):

- Từ 7h đến 9h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh

- Từ 9h đến 11h: Kim Thành + Thanh Hà  + Thanh Miện

- Từ 11h đến 13h30: Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang

- Từ 13h30 đến 15h: Cẩm Giàng + Ninh Giang + Gia Lộc

- Từ 15h đến 17h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh

- Từ 17h đến 19h: Kim Thành + Thanh Hà  + Thanh Miện

- Từ 19h đến 21h : Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang

- Từ 21h đến 23h: Cẩm Giàng + Ninh Giang + Gia Lộc

- Từ 23h đến 4h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành + Thanh Hà  + Thanh Miện

- Từ 4h đến 7h: Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Cẩm Giàng + Ninh Giang + Gia Lộc

* Ngày 23/5/2019 (Thứ 5):

- Từ 7h đến 9h30: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành

- Từ 9h30 đến 11h30: Cẩm Giàng + Ninh Giang + Thanh Hà + Thanh Miện

- Từ 11h30 đến 14h30 : Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Gia Lộc

- Từ 14h30 đến 16h30: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành

- Từ 16h30 đến 18h30: Cẩm Giàng + Ninh Giang + Thanh Hà + Thanh Miện

- Từ 18h30 đến 20h30: Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Gia Lộc

- Từ 20h30  đến 22h30 : Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành

- Từ 22h30 đến 00h30: Cẩm Giàng + Ninh Giang + Thanh Hà + Thanh Miện

- Từ 1h đến 5h: Tp Hải Dương + Nam Sách + B́nh Giang + Gia Lộc + Cẩm Giàng + Ninh Giang

- Từ 5h đến 7h: Tứ Kỳ + Kinh Môn + Chí Linh + Kim Thành+ Thanh Hà + Thanh Miện

 

Lưu ư:  - Các thầy, cô chú ư để ư thời gian trên để lưu dữ liệu kịp thời trước khi tạm dừng hệ thống tại đơn vị ḿnh.

Mọi thắc mắc liên hệ 0983.328746. Xin chân thành cảm ơn !