PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KẺ SẶT
HỒ SƠ HỌC SINH
Năm:  Khối :  Lớp :
 
STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhHọ và tên bốHọ và tên mẹChỗ ở hiện tạiẢnh
1 Chu Thục Anh 02/16/2014Nữ   
2 Nguyễn Thùy Anh 10/17/2014Nữ   
3 Đào Thị Thùy Anh 09/29/2014Nữ   
4 Phạm Gia Cát Anh 09/27/2014Nữ   
5 Nguyễn Ngọc Diệu Anh 08/04/2014Nữ   
6 Vũ Đoàn Ngọc Ánh 01/23/2014Nữ   
7 Nguyễn Hà Gia Bảo 12/11/2014Nam   
8 Đào Thị Nhật Lệ 01/08/2014Nữ   
9 Đào Thị Diễm 01/02/2014Nữ   
10 Nguyễn Đức Huy 06/05/2014Nam   
11 Nguyễn Năm Khánh 06/14/2014Nam   
12 Lê Văn Kiên 04/21/2014Nam   
13 Đào Tuấn Kiệt 09/24/2014Nam   
14 Phạm Anh Quân 02/24/2014Nam   
15 Đinh Bá Tiến Minh 12/11/2014Nam   
16 Nguyễn Quang Thành 07/21/2014Nam   
17 Đỗ Đình Đức Trường 07/28/2014Nam   
18 Đào Gia Tiền 02/01/2014Nam   
19 Đào Thị Gấm 12/11/2014Nữ   
20 Đào Thị Thảo Nguyên 02/01/2014Nữ   
21 Lã Hoàng Thủy Tiên 09/11/2014Nữ   
22 Nguyễn Cao Thảo Vy 09/29/2014Nữ   
23 Vũ Khánh Diệp 07/24/2014Nữ   
24 Nguyễn Ngọc Hà Vy 06/10/2014Nữ   
25 Nguyễn Gia Huy 05/10/2014Nam   
26 Trương Khánh Chi 09/26/2014Nữ   
27 Nguyễn Thiện Nhân 08/26/2014Nam